२०८० जेष्ठ १७ बुधबार

२२ औ बुढ़ासुब्बा गोल्ड कप

२२ औ अंतर्राष्ट्रीय आमन्त्रण बुढ़ासुब्बा गोल्ड कप २०७६ धरान।